Udskiftning og renovering af vinduer

Hvad end I har vinduer i træ, træ/alu eller plastik, skal de vedligeholdes og renoveres med jævne mellemrum. Det kan også være det er tid til at erstatte de gamle vinduer med nye – uanset jeres ønsker og behov, kan SCHØDT hjælpe jer med professionel byggerådgivning.

Som byggerådgiver er vi specialiserede i at yde rådgivning til boligforeninger, og efter +20 års erfaring i branchen har vi gennemført mere end 500 byggeprojekter. Derfor har vi indgående kendskab til de mange snørklede processer, der kan forekomme i forbindelse med at få en forening med ombord på en renoveringsplan, samt erfaring med at indhente tilbud fra de bedst egnede entreprenører til opgaven.

Nye vinduer: Udskiftning, reparation eller renovering for boligforeninger i København og omegn

Ved I allerede, hvilken type renovering I skal have af jeres vinduer? Kontakt os og lad os hjælpe med at indhente relevante tilbud fra markedets bedste entreprenører. Som byggerådgiver er vi 100% uvildige i forhold til udvælgelse af entreprenør – vi baserer udelukkende udvælgelsen på fagligt match og økonomi.

Men helt uvildige er vi ikke – vi har nemlig altid boligforeningens interesser for øje, og vores rådgivning er alene baseret på, hvad vi vurderer er bedst i tråd med jeres ønsker.

Hvis I omvendt endnu ikke ved, hvilket renoveringsforløb der vil være bedst givet ud i forhold til jeres vinduers tilstand, hjælper vi også gerne til her. Et af vores specialer er nemlig at udarbejde vedligeholdelsesplaner til ejer- og andelsforeninger, hvorfor vi naturligvis kan give jer et konkret og fagligt indblik i jeres ejendoms tilstand, og om I behøver nye vinduer, eller om I kan nøjes med at renovere jeres eksisterende vinduer.

Efter en indledende snak om jeres forventninger til forløbet – herunder ønsker til slutresultat, tidsplan samt budget – indhenter vi håndværkertilbud, der lever op til jeres visioner.

Renovering af boligforeninger er nødvendigt – men det behøver ikke at være svært og uoverskueligt. Tag SCHØDT med på råd og føl jer i trygge hænder.

Sådan griber vi opgaven om udskiftning af vinduer an

Det er vigtigt for os at levere en ydelse, som I er tilfredse med. Fordi vi næsten udelukkende yder byggerådgivning til boligforeninger, har vi oparbejdet et stort kendskab til de elementer i samarbejdet, der i sidste ende tilvejebringer en løsning, alle er glade for.

Elementerne for udskiftning, renovering og installation af vinduer kan koges ned til seks overordnede emner, som vi gennemgår her.

1. Økonomi

Når store beslutninger skal træffes i en boligforening, vil økonomi ofte være et meget centralt emne. Hvor meget vil forløbet koste den enkelte beboer i kroner og øre?

Med byggerådgivning fra SCHØDT får I helt konkrete tal præsenteret, så I dermed har det fulde billede af situationen. I administrators konsekvensberegning af renoveringen indgår udgifter til entreprenører. Vi hjælper også med at undersøge de langsigtede faktorer; såsom etablering af mere energieffektive vinduer, og hvilken besparelse disse vil medføre over tid.

Vores lange erfaring i branchen gør os også i stand til at rådgive jer i retning af eventuelle tilskudsordninger, I kan søge, for dermed at lette den økonomiske byrde for boligforeningen.

Når det er sagt, er der intet forløb hos SCHØDT, der er ens. Boligforeninger og renovering af disse er en kompleks opgave, som kræver kreative og professionelle løsninger. Det er vi mestre i.

Har I for eksempel selv nogle udvalgte entreprenører, I stoler på, medtager vi også meget gerne disse i indhentningen af tilbud. Vi udarbejder entydige udbudsmaterialer, så de er en-til-en sammenlignelige med konkurrerende udbydere, så I på den måde meget nemt kan se, hvad der giver bedst mening for jer økonomisk.

Ofte vil en entreprenørs tilbud nemlig inkludere visse underopgaver, og for det utrænede øje står det ikke umiddelbart klart. Vores opgave her er således at få entreprenørerne til at forholde sig til ét sæt af opgaver, som vi definerer i vores udbudsmateriale. På den måde er der ingen tvivl om, hvem der er billigst for jer at hyre.

2. Kvalitet og levetid

Når I skal have nye vinduer, eller renoveret eksisterende, er kvalitet og levetid af vinduerne også et centralt spørgsmål.

Det skal gerne være vinduer af høj kvalitet, som isolerer ejendommen ordentligt, som I kan være glade for i lang tid fremover. Gode kvalitetsvinduer holder bedre på varmen, hvorfor I også potentielt vil opleve en besparelse i varmeudgifter.

Med SCHØDT som jeres byggerådgiver præsenterer vi jer for en række forskellige løsninger, hvad angår vinduestyper, så I dermed har det fulde informationsgrundlag at træffe jeres beslutning ud fra.

Kvaliteten af jeres vinduesløsning vil også afhænge af selve monteringen. Derfor rådgiver vi jer til at alliere jer med erfarne og professionelle fagfolk, der har den nødvendige uddannelse og erfaring med netop vinduesrenovering.

3. Energieffektivitet

Som nævnt vil energieffektive vinduer være en langsigtet økonomisk gevinst for jeres forening. Derfor gør vi naturligvis meget ud af at beregne, hvilke vinduer der vil give den bedste energibesparelse i forhold til netop jeres ejendom – set i forhold til jeres tilgængelige budget.

Når I kigger på vinduer i forhold til energieffektivitet, følger de altid Energistyrelsens energimærkningsordning.Før 2021 var det typisk et valg mellem A-mærkede eller B-mærkede vinduer; A-mærkede indebærer som udgangspunkt 3 lag glas i vinduet, mens B-mærkede indebærer 2 lag glas. I dag skal A-mærkede vinduer vælges, da B-mærkerede vinduer ikke længere lever op til Bygningsreglementets energikrav til vinduer og døre (BR18).

4. Byggelove og -regler

I henhold til Bygningsreglementet skal bygningskonstruktioner overholde eksisterende love, regler og standarder, der skal sikre, at jeres bygning er konstrueret korrekt i henhold til beboernes sikkerhed.

Byggelove og -regler er vigtige, fordi de:

  • Garanterer sikkerheden for beboerne: Bygningsreglementet beskriver krav til bygningskonstruktionen, der er nødvendige for, at bygninger er sikre for beboere og brugere.
  • Styrker energieffektivitet: Bygningsreglementet beskriver krav til bygningskonstruktion og installation, der vil hjælpe med at forbedre energieffektiviteten i bygningerne.
  • Beskytter miljøet: Reglerne beskriver krav til bygningskonstruktion og installation, der vil beskytte miljøet, fx krav til bæredygtig materialevalg.
  • Sikrer bygningsstandarder: Reglementet sikrer også, at bygninger opfylder visse standarder for kvalitet og sikkerhed. Det er ikke alle standarder, der skal opfyldes, men nogle er lovpligtige.

Som boligforening er I forpligtet til at overholde reglerne beskrevet i Bygningsreglementet. Overholdelse af reglerne er en forudsætning for, at jeres bygning kan få godkendelse til brug.

Vælger I at få byggeteknisk rådgivning af SCHØDT, vil vi naturligvis vejlede jer i at følge gældende regler og standarder, så ejendommen lever op til lovgivningen på området.

5. Planlægning

Et godt og trygt renoveringsforløb forudsættes af udførlig planlægning. Med rettidig omhu i planlægningsfasen kan alle interessenter i foreningen føle sig hørt i forhold til det endelige resultat.

En god plan – også bedre kendt som en vedligeholdelsesplan – specificerer hvert enkelt skridt mod endemålet, så alle beboere kan opnå en tryghed i at vide, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvor meget det skal koste.

For en frivillig bestyrelse vil det igen kunne opleves som uoverskueligt at sidde med denne form for planlægningsansvar, og det er sjældent at energien rækker til at prioritere dette efter en lang arbejdsuge.

Derfor træder SCHØDT gerne til og varetager jeres interesser. På den måde skal I bruge mindst mulig af jeres fritid på at planlægge en vinduesudskiftning, og samtidig er I sikret, at projektet er funderet på faglige analyser, beregninger og indsigter.

6. Kommunikation og inddragelse

Kommunikation og inddragelse af samtlige interessenter i en boligforening er nøgleordene for et vellykket renoveringsprojekt.

Derfor tilbyder vi en udførlig og letforståelig vedligeholdelsesplan, hvor I blandt andet kan se prioritering af opgaver, guide til forløbet, et 10-årigt vedligeholdelsesbudget og forventninger til byggeomkostninger.

Vedligeholdelsesplanen deles med jeres forening digitalt, så alle beboer kan tilgå relevante dokumenter fra deres computer, telefon eller andet device. Dokumenterne deles naturligvis også i fysisk form, hvis dette ønskes.

På den måde slipper I som bestyrelse også for at skulle agere tovholder i forhold til at inddrage boligforeningen – det sørger vi for på jeres vegne.

Se eksempel på, hvordan en vedligeholdelsesplan fra SCHØDT ser ud her.

Projekt & forløb

Vi har udført mere end 500 byggeprojekter og renoveringer og har en fast model for, hvordan et godt projekt bør gribes an fra start til slut:

Gratis og uforpligtende møde

Vi starter med et gratis og uforpligtende møde om jeres byggeprojekt. Her defineres opgaven med afsæt i den byggetekniske udfordring og jeres behov og ønsker.

Budgettering

Når projektets omfang er defineret, og finansieringen er drøftet igennem, kan vi lægge et realistisk budget for renoveringsopgaven. Det samler vi i et projektnotat, som danner grundlaget for projektet.

Notat til generalforsamling

I får notatet og tager det til afstemning ved en generalforsamling. Ønsker I vores deltagelse og præsentation af materialet, gør vi naturligvis det.

Udarbejdelse af projektmateriale

Hvis projektnotat og budget godkendes, kan bestyrelsen gå videre med projektet. Det er her, at vi som jeres byggerådgiver for alvor opstarter arbejdet med at udarbejde dybdegående projektmateriale og indhente håndværkertilbud mv.

Projektet udføres

Renoveringsopgaven gennemføres, og vi er med fra start til slut. Vi varetager alt det praktiske og holder løbende kontakt med jer, så I hele tiden er på forkant med udviklingen og får et trygt forløb.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster nye vinduer inklusive montering?

Nye vinduer koster mellem 2.500-11.000 kr. Prisen afhænger i høj grad af den vinduestype, I vælger at gå med:

  • Energivinduer i alu/træ: Koster omkring 7.500-8.500 kr. Vælges energivinduer i træ, vil prisen være omkring 20-25% lavere.
  • Koblede lavenergivinduer med koblede rammer: Koster omkring 8.000-11.000 kr.
  • Forsatsvinduer: Koster omkring 2.500-3.000 kr.

Priserne er pr. vindue inkl. montering og håndværkerudgifter.

Hvor lang tid tager det at skifte et vindue?

Når først forberedelse og planlægning er på plads, går selve vinduesudskiftningen hurtigt. Faktisk tager det kortere tid end man skulle tro at skifte et vindue. Det tager 2-3 timer at udskifte et enkelt vindue. Og entreprenøren kan på en enkelt formiddag nå at skifte 3-4 vinduer i stueetagen. Vinduesudskiftning sker i etaper, og der arbejdes normalvis kun på et vindue ad gangen.

Tidsrammen for at skifte vinduer afhænger også af, om der skal opsættes stillads og bruges specialudstyr, om der er sikret adgang til de forskellige boliger, og om der opstår uventede udfordringer undervejs. Derudover skal I medregne den tid det tager for murer og fugemand udføre deres arbejde efter vinduerne er skiftet.

Hvor lang tid hele projektet tager afhænger derfor af ejendommens størrelse, hvorvidt der opstår uventede udfordringer samt hvor godt projektet er planlagt. Alt dette kan SCHØDT naturligvis være behjælpelige med at skabe overblik over.

Hvilken type vinduer er bedst egnet til vores bygninger og beboere?

For at finde frem til den rette type vindue, der er bedst til jeres bygning og beboere, vil det kræve en besigtigelse af ejendommen. Vælger I at få rådgivning af SCHØDT til denne opgave, kan I være sikre på, at vi udelukkende anbefaler den løsning, der er mest fordelagtig i forhold til de faktiske forhold på jeres ejendom.

Renovering af boligforeninger er en kompleks størrelse, og her er vi jeres tillidspartner, der forstår de kringlede og uoverskuelige processer. Vi kan også omsætte vores viden og analyse til en letforståelig vedligeholdelsesplan, som alle i foreningen kan forstå.

Vores dygtige rådgivere sidder klar til hjælpe dig videre med dit byggeprojekt på telefon +45 3393 1550

Eller udfyld formularen

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt

Du kan også altid kontakte os direkte på Tlf. 3393 1550 og [email protected]

    Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.