Altaner til boligforeninger

Er I en andels- eller ejerforening, som drømmer om at få opsat altaner i ejendommen? I så fald kan det være godt givet ud at tage en byggerådgiver med på råd, der udelukkende har foreningens interesser for øje. På den måde er I sikret en tillidspartner i byggeprojektet, der forstår sig på byggetekniske detaljer, og som kan hjælpe jer med at indhente tilbud, udarbejde dokumenter, gennemlæse byggetilladelser mv.

SCHØDT er jeres betroede specialist, der sørger for, at altanprojektet forløber, som det skal, så I ender med flotte altaner – uden I skal bruge oceaner af jeres fritid på at holde hånd i hanke med projektet. Det står vi for på jeres vegne. Vi har mange års erfaring med at hjælpe boligforeninger indfri deres altandrømme.

Få opsat altaner i København og Frederiksberg

Altaner er en populær tilføjelse til etageejendomme, der tilfører lidt ekstra kvadratmetre til beboerne, og – måske vigtigst af alt – tilvejebringer et privat uderum til den urbane tilværelse. Her kan en kop kaffe nydes i det fri, tøj kan lufttørres på snor og i de kolde måneder kan altanen sågar benyttes som ekstra kølerum.

Der er mange muligheder med en altan, og af den grund er der mange boligforeninger i storbyer som København og Frederiksberg, der efterspørger altanprojekter.

Et altanprojekt kan umiddelbart lyde meget enkelt, men der er mange forskellige ting og opgaver, man skal gennemgå, som kan trække projektet i langdrag. Det kan skabe en del forvirring og komplikationer i beslutningsprocesserne. Man skal derfor indstille sig på, at et altanprojekt ofte kræver tålmodighed og den rette rådgivning.

Fra drøm til færdig altan

Først og fremmest starter et altanprojekt med drømmen om et privat uderum. Drømmen kan opstå hos en eller flere beboere. Oplever man en fælles interesse, kan man tage det op til afstemning og se, om der er flertal for at få altaner. Er der flertal, kan undersøgelserne for et kommende altanprojekt startes op. I skal dog være opmærksomme på, at opbakningen til projektet kan ændre sig over tid. Nogle beboere flytter måske i mellemtiden eller ændrer mening, når de finder ud af de reelle omkostninger. I bør derfor tage forbehold for, at enkelte springer fra i forløbet op til bindende tilmelding.

I forbindelse med et altanprojekt danner boligforeningen ofte et altanudvalg, der tager sig af at indhente tilbud, få sat tingene i gang og fuldført projektet. Det kan hurtigt blive en tidskrævende, omfangsrig og til tider overvældende opgave.
I den sammenhæng træder SCHØDT gerne til som byggerådgiver. Med afsæt i jeres ønsker for altanprojektet kan vi indhente relevante tilbud fra entreprenører, der har de rette forudsætninger og kompetencer for at give jer et tilfredsstillende resultat.

Vi anbefaler, at man som det første tager fat i en eller flere altanleverandører, der kan give et uforpligtende tilbud. Det er altanleverandøren, der har bedst styr på, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. De kan fortælle, hvordan og hvor altanerne kan sidde, hvor store de må være og rådgive i forhold til de forskellige kommuneregler.

Når I indhenter tilbud skal I være ekstra opmærksomme på, hvilken opgavebeskrivelse leverandøren baserer deres priser ud fra. Det kan nemlig være svært at sammenligne forskellige tilbud, hvis opgaven i tilbuddene adskiller sig fra hinanden.
Her er det én af SCHØDTs fornemmeste opgaver at sikre, at tilbuddene er strømlinede og sammenlignelige, så I som forening nemt kan tage stilling til, hvilket tilbud der er det bedste til netop jeres situation.

Udover at være sikret det bedste tilbud sparer I også en masse tid, som I ellers ville skulle bruge på at forhandle tilbud med diverse leverandører. Med vores mange års erfaring med at yde byggeteknisk rådgivning for opsætning af altaner i boligforeninger har I de bedste forudsætninger for et godt forløb.

Vi anbefaler, at I følger nedenstående 5 trin, når I har taget beslutningen om at gå videre med jeres altanprojekt:

 1. Indhent 2-3 forskellige tilbud fra altanleverandører
 2. Kontakt en byggeteknisk rådgiver
 3. Kontakt jeres administrator
 4. Få udarbejdet materiale til afstemningsforslag
 5. Afhold generalforsamling med bindende tilmelding

Behøver vi en bygherrerådgiver?

Der er mange regler, forhold og praktiske ting at tage hensyn til, når man går i gang med et altanprojekt. Det kan være en stor og tidskrævende opgave at styre det. Derfor anbefaler vi, at I allierer jer med en bygherrerådgiver.

Hos SCHØDT rådgiver vi boligforeninger i at træffe de rigtige beslutninger i altanprojekter. Vi gennemgår og sammenligner altantilbuddene, så boligforeningen er klædt godt på til at vælge det tilbud, der passer bedst til dem. Vi gennemgår dernæst kontrakten med den valgte altanleverandør og tilpasser den, så det stemmer overens med boligforeningens behov og ønsker. Vi bistår i alt det tunge forarbejde og fungerer som repræsentant over for altanleverandøren. Vi hjælper jer med økonomistyring, tilsyn, korrespondance med de udførende parter, yder bistand ved kontrakt og garantiformidling, og vi er med ved gennemgang af altanprojektet ved afleveringsforretning.

Et altanprojekt kan pga. de mange indledende processer ende med at tage 1-3 år fra idé til afslutning. Mange i et altanudvalg kan på den tid, helt forståeligt, nå at miste fatningen om projektet, hvis de ikke bliver rådgivet. Vi anbefaler derfor, at I involverer en byggeteknisk rådgiver og jeres administrator tidligt i processen. På den måde vil I blive guidet bedst muligt og undgå unødige omveje eller forsinkelser. I vil samtidig være klædt godt på til de kommende opgaver, der følger med, når først byggetilladelsen er indhentet.

Se altanprojekter hvor SCHØDT har været bygherrerådgiver

Det hjælper vi med som bygherrerådgiver

Når byggetilladelsen først er i hænde, går det stærkt. Det er nemlig først, når byggetilladelsen er indhentet, at altanprojektet starter op for alvor. Vi gennemgår naturligvis byggetilladelsen med jer for at sikre, at den stemmer overens med jeres ønsker, og om der noget, I skal være særligt opmærksomme på. Som bygherrerådgiver hjælper vi jer med, hvem der skal kontaktes, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres – hele vejen igennem.

Vores vigtigste rolle er at give jer tryghed og overblik. I skal kunne træffe de rigtige valg på de rigtige grundlag. Vi italesætter de udfordringer, I kan møde, så I ikke bliver overraskede, når I står med det færdige resultat. Vi er således på forkant med projektet og tager styringen, så I får en god oplevelse med opsætningen af jeres nye altaner.

Eksempelvis skal I som boligforening selv stå for at rekvirere en miljøscreening, sørge for at kabler og ledninger på bygninger er fjernet, eller hvis der er gadebelysning ophængt på facaden stå for, at der er en løsning. Alle disse ting bliver boligforeningen gjort opmærksom på i de indledende processer. Som jeres bygherrerådgiver sørger vi for at hjælpe med, hvad der skal gøres og hvornår. Vi ved, at der kan være mange informationer at holde styr på, og vi har fuld forståelse for, at arbejdet i bestyrelsen eller altanudvalget er frivilligt og noget, I gør i jeres fritid. Vi tager derfor ansvaret og er jeres stemme og repræsentant.

Katrine Strodtmann har været bygherrerådgiver på over 15 altanprojekter hos SCHØDT. Hun mener, at hendes primære og vigtigste funktion er at være foreningens rådgiver i hele projektet:

”[Det] betyder blandt andet, at vi tager os af alle de praktiske spørgsmål og eventuelle udfordringer, som opstår undervejs, og som ofte skal håndteres i dagtimerne, hvor bestyrelsen eller altanudvalget er på arbejde. Der træder vi hurtigt til og har den nødvendige professionelle ekspertise og tilgang.”

Vi er med hele vejen i jeres altanprojekt, og vi står til rådighed, hvis der er spørgsmål eller problematikker, der skal drøftes – både før, under og efter.

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon 3393 1550, eller ved at udfylde kontaktformularen nedenfor.

Du kan også læse om vores andre projekter her

Regler for opsætning af altaner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

For opsætning af altaner i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune gælder nogle særlige retningslinjer. Er du interesseret i at dykke ned i retningslinjerne, kan du finde dem her:

Københavns Kommune: Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Frederiksberg Kommune: Altanmanual

Med retningslinjerne i hånden vil du nemmere kunne forstå, hvad der er muligt, og hvad der ikke er.

Oftest stillede spørgsmål

Kan jeg få altan?

For at finde ud af om du kan få en altan, skal du først søge om byggetilladelse hos kommunen. Der er mange regler og bestemmelser, som du skal undersøge. Der er både generelle regler (fx Bygningsreglementet) og specifikke regler (fx lokalplaner og servitutter), som du skal tage stilling til.

Søg om byggetilladelse hos:

Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune

Hvor dyb må en altan være?

På Frederiksberg og i København må en altan i udgangspunktet være maksimalt 150 cm dyb. I praksis vil dybden af jeres altaner altid være baseret på den byggetilladelse, I får indhentet hos kommunen, hvor der bliver foretaget en helhedsvurdering af jeres bygning, gældende regler og retningslinjer samt andre relevante forhold.

Hvor dyb jeres altan må være, afhænger også af, om den skal vende mod gaden eller gården. Nedenunder er en vejledende liste over den dybde, en altan typisk må have i forhold til, om den er vendt mod gaden eller mod gården. Derudover afhænger altandybden også af, hvor stor afstand der er mellem altanen og den modstående bygning.

Altaner vendt mod gaden:

Meget smal gade: 8-10 m afstand til modstående bygning
Altandybde: 70 cm

Smal gade: 10-14 m afstand til modstående bygning
Altandybde: 90 cm

Bred gade: 14-25 m afstand til modstående bygning
Altandybde: 110 cm

Meget bred gade: Over 25 m afstand til modstående bygning
Altandybde: 130 cm

Altaner vendt mod gården:

Afstand til modstående bygning: 8-10 m

Altandybde: 90 cm

Afstand til modstående bygning: 10-14 m

Altandybde: 110 cm

Afstand til modstående bygning: 14-25 m

Altandybde: 130 cm

Afstand til modstående bygning: Over 25 m

Altandybde: 150 cm

Hvor lang tid tager det at få en altan?

Gennemsnitstiden for at få sat altaner op kan hurtigt tage op til 1-3 år fra idé til endeligt resultat. Her er medregnet den tid, der skal bruges på at indhente byggetilladelse, finde entreprenører, ordne papirarbejde i foreningen, koordinering og selve byggeprojektet.

Projektet kan hurtigt trække i langdrag, hvis ikke der er styr på detaljerne. Fx kan en byggetilladelse således gå frem og tilbage mellem forening og kommune, hvis de generelle regler og bestemmelser ikke er fulgt til punkt og prikke. Her kan I med fordel alliere jer med en byggerådgiver for at have styr på det faglige, så tidsplan ikke skrider unødvendigt meget.

Hvad koster en altan?

Prisen på en altan kan være svær at fastsætte på forhånd. Det varierer alt efter hvilken type altan I skal have, hvilket materiale og størrelse, hvilken entreprenør I går videre med, hvor mange altaner I skal have monteret, samt hvilke yderligere arbejder, der medfølger.

En cirkapris på en standardstørrelse altan i stål eller beton, samt altandør med 2-fagsdør, ligger på 140.000-160.000 kr. stk. inkl. moms, hvis I skal have monteret 10-15 altaner. Prisen på en altan er typisk højere, hvis I er færre boliger, der skal have altan, og lavere hvis I er flere. Det kan derfor godt svare sig at få alle naboerne med på idéen om altanprojektet.

Der er forholdsvist få altanleverandører at vælge mellem. Dette har selvfølgelig også noget at sige i forhold til priser. Vi anbefaler derfor, at I indhenter tilbud fra 2-3 forskellige leverandører.

Vi hjælper gerne med at indhente og sammenligne tilbud, så I får valgt den helt rigtige løsning til jeres ejendom.

Vores dygtige rådgivere sidder klar til at tage en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt.

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig.

  Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

  Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt

  Du kan også altid kontakte os direkte på Tlf. 3393 1550 og [email protected]

   Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.