Privatlivspolitik

Her kan du læse vores privatlivspolitik. SCHØDT A/S tager GDPR og behandling af persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.

Håndtering af personoplysninger

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data, når du bruger vores tjenester.

SCHØDT A/S (CVR 26652421), Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø, tlf. 33 93 15 50 og e-mail: [email protected] er dataansvarlig og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du indgår en aftale med SCHØDT A/S, giver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan gøre brug af tjenesterne. De persondataretlige regler om samtykke kan du finde i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og art. 7.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

 • Samtykkeerklæringer
 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer (valgfrit)
 • IP-adresse

Udover ovenstående anvendes dine data til statistiske formål i, for tjenesterne, anonymiseret og kvantitativ form bl.a. til måling af brugeradfærd.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Administration af din relation til os
 • Hjælp, support og fejlsøgning

Dine oplysninger bliver kun brugt til ovennævnte formål.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig.

Du kan altid bede os om at slette dine oplysninger. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger, betyder det, at du opsiger din aftale med tjenesterne, og din brugerprofil slettes.

Du kan få rettet oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.

Du har ret til at få en udleveret dine oplysninger (dataportabilitet).

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til markedsføring.

Du kan selv rette dine stamoplysninger på din personlige profil på tjenesterne.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine oplysninger og din tilmelding ved at melde dig ud af tjenesterne på din personlige profil på tjenesterne, eller kontakte kundeservice på [email protected].

Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er det lig med aftaleophør og din brugerprofil samt tilknyttet data vil blive slettet og kan ikke genoprettes.

Klagemulighed:

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller [email protected].

Opbevaring, opsigelse og sletning

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du har en brugerprofil på tjenesterne.

Ved opsigelse af aftalen med tjenesterne, sletter vi din brugerprofil og dine oplysninger senest 15 dage efter, du har opsagt aftalen. Så kan vi f.eks. hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl. Bruges dine oplysninger eller en del heraf i en verserende sag, vil de oplysninger, der er nødvendige for denne behandling dog først blive slettet, når sagen er afsluttet.

Eksterne samarbejdspartnere

Dine oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af tjenesterne, udsendelse af mails, notifikationer og nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af tjenesterne og vores services. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA kan være sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S.Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45 eller via brug af EU Kommissionens standardkontrakter. I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier som f.eks. Privacy Shield certificering eller via indgåelse af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Vi bruger cookies på tjenesterne og websites

Når du besøger vores tjenester og disses websites, placerer vi en eller flere cookies på din computer eller mobiltelefon, hvis du accepterer vores cookiepolitik. Der henvises til de specifikke tjenesters websites for nærmere information om cookiepolitik.

SCHØDT A/S
Lersø Parkallé 40
2100 København Ø
tlf. 33 93 15 50
[email protected]
2021 © SCHØDT A/S