Tagboliger

Vil I have udvidet antallet af beboelige kvadratmetre i ejendommen? I så fald kan tagboliger være en god måde at udvide på, hvor der tages afsæt i jeres eksisterende ejendom. Det kan fx være, at I har tørrerum på loftet, der ikke længere benyttes. Loftrummet kan med fordel omdannes til lejligheder, der enten kan sælges til nye beboere, eller sælges til eksisterende beboere, som dermed får en ekstra etage at boltre sig på.

Uanset hvad vil det forøge værdien af jeres ejendom, og hvis pladsen ikke bliver udnyttet i øjeblikket, kan det være sund fornuft at få taget det i brug til gavn for medlemmerne i boligforeningen. Tag SCHØDT med på råd som jeres betroede byggerådgiver og kom sikkert i mål med jeres drømme om tagboliger.

Byggerådgivning til etablering af tagboliger

SCHØDT yder professionel og kompetent byggerådgivning til boligforeninger. Det betyder, at vi i over 20 år har specialiseret os i at samarbejde med ejer- og andelsforeninger om byggeprojekter og renoveringsforløb.

Derfor er vi særligt erfarne i at yde byggeteknisk rådgivning til større forsamlinger af mennesker, der ofte kan have mange forskellige interesser. Vores ekspertise og brede erfaring med store og omfattende byggeprojekter – som for eksempel etablering af tagboliger – gør jer i stand til at træffe den rigtige beslutning på et velinformeret grundlag.

Som byggerådgiver er vi 100% uvildige, og vores fornemmeste funktion er at assistere jeres boligforening i at nå i mål med jeres drømme og ønsker. Vi hjælper med at indhente tilbud fra entreprenører, der er egnede til at påtage sig opgaven med at etablere tagboliger i jeres ejendom.

Når det kommer til tidsplan og budget er vi også behjælpelige. Vi har eksempelvis stor erfaring med at udarbejde konkrete og letforståelige vedligeholdelsesplaner, så I altid har det fulde indblik i planlægning og proces.

Vil du vide mere om samarbejdet med SCHØDT og hvad andre boligforeninger har gjort sig af erfaringer med os? Så kan vi henvise dig til vores portefølje af tidligere byggeprojekter.

Hvorfor vælge SCHØDT som byggerådgiver til etablering af tagboliger?

Etablering af tagboliger i en etageejendom er en stor og kompliceret opgave. Derfor skal I på det kraftigste overveje at alliere jer med en kyndig og kompetent byggerådgiver, der trygt kan ledsage jer fra start til slut.

Hos SCHØDT er du garanteret professionel rådgivning. Vi tror på, at en vellykket proces forudsættes af tillid og ansvarlighed.

Siden 1999 har vi rådgivet og serviceret boligforeningerne i København, og netop derfor har vi et indgående kendskab til de mange faktorer, der er på spil i en forening.

Vi har naturligvis forståelse og sympati for den situation, bestyrelsesmedlemmer i boligforeninger sidder i. Det er et frivilligt arbejde, et nødvendigt arbejde, men ofte også et uoverskueligt arbejde – særligt når det kommer til renovering. Det kræver byggeteknisk viden, og det er er de færreste bestyrelsesmedlemmer, der ligger inde med det.

Af den grund er vi fast besluttede på at levere en ydelse, der fjerner mest mulig ekstraarbejde fra jeres skuldre, og som samtidig er fagligt kompetent, så I ender med et tilfredsstillende slutresultat.

Det kan for eksempel være, at I har brug for hjælp til at indhente tilbud fra entreprenører, eller brug for hjælp til at budgettere og planlægge processen, som I herefter kan præsentere til foreningens administrator. Uanset hvad jeres behov måtte være, har vi garanteret prøvet det før, og derfor ved vi, hvad der er vigtigt at lægge vægt på i samarbejdet for at I oplever et trygt og succesfuldt renoveringsforløb.

Projekt & forløb

Vi har udført mere end 500 byggeprojekter og renoveringer og har en fast model for, hvordan et godt projekt bør gribes an fra start til slut:

Gratis og uforpligtende møde

Vi starter med et gratis og uforpligtende møde om jeres byggeprojekt. Her defineres opgaven med afsæt i den byggetekniske udfordring og jeres behov og ønsker.

Budgettering

Når projektets omfang er defineret, og finansieringen er drøftet igennem, kan vi lægge et realistisk budget for renoveringsopgaven. Det samler vi i et projektnotat, som danner grundlaget for projektet.

Notat til generalforsamling

I får notatet og tager det til afstemning ved en generalforsamling. Ønsker I vores deltagelse og præsentation af materialet, gør vi naturligvis det.

Udarbejdelse af projektmateriale

Hvis projektnotat og budget godkendes, kan bestyrelsen gå videre med projektet. Det er her, at vi som jeres byggerådgiver for alvor opstarter arbejdet med at udarbejde dybdegående projektmateriale og indhente håndværkertilbud mv.

Projektet udføres

Renoveringsopgaven gennemføres, og vi er med fra start til slut. Vi varetager alt det praktiske og holder løbende kontakt med jer, så I hele tiden er på forkant med udviklingen og får et trygt forløb.

Byggerådgivning

Københavns Kommunes retningslinjer for tagboliger

Etablering af tagboliger er en smart måde at udvide antallet af beboelige lejligheder i København, hvor der netop tages afsæt i eksisterende bygninger. Det er også noget, Københavns Kommune kan se fornuften i.

Som kommunen formulerer det i deres retningslinjer: “Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere tagboliger i og på eksisterende bygninger og dermed fortætte byen med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse”.

Derfor har Københavns Kommune udarbejdet en række retningslinjer, der beskriver de forhold, der skal tages højde for i forbindelse med etablering af tagboliger. Ved at gøre sig sin due diligence vil sandsynligheden for at få afslag på sin byggetilladelse være dét mindre. Netop derfor kan det være godt givet ud at læse og forstå Københavns Kommunes retningslinjer for tagboliger.

Retningslinjerne kan koges ned til 4 punkter, som du kan læse mere om nedenunder.

Dagslys

Den projekterede tagbolig skal have gode dagslysforhold, da det bidrager positivt til den generelle livskvalitet, som den pågældende beboer i tagboligen vil komme til at opleve.

Udbygning af tagboliger kan have den konsekvens, at tilstødende bygninger på den modsatte side af gaden og/eller gården vil få deres dagslys reduceret.

For at sikre at nye tagboliger ikke går ind og forringer lysforholdene yderligere, er der udarbejdet to sæt retningslinjer i Bygningsreglementet, under hvilke etablering af tagboliger er tilladt.

Retningslinje 1

Højden af bygningen, der skal have etableret tagbolig, må ikke overstige 0,8 x afstanden til den modstående bygning eller bygningsdel. Trapper og elevatortårne er imidlertid undtaget for reglen.

Eksempel:
Hvis afstanden mellem jeres bygning og den modstående bygning/bygningsdel fx er 24 m, må højden på jeres bygning efter etablering af tagbolig altså ikke overstige 24 m x 0,8 = 19,2 m.

Er det ikke muligt for jer at få godkendt byggeprojektet med afsæt i retningslinje 1, kan I prøve at få det godkendt under retningslinje 2.

Retningslinje 2

I bygninger med sadeltage eller københavnertage med en hældning på mindre end 45° kan hældningen forøges med 10°, dog maksimalt op til 45°. Ved københavnertage kan den midterste del af taget også løftes for at skabe loftshøjde til boliger. Derudover må der også etableres kviste og tilbagetrukne, lodrette facadepartier i tagfladerne.

Læs mere om de enkelte regler og bestemmelser for kviste og tilbagetrukne, lodrette facadepartier på side 26-27 i kommunens retningslinjer.

Arkitektoniske hensyn

København bugner af historiske bygninger, og derfor er der en række historiske og arkitektoniske hensyn, der skal tages, før en eventuel byggetilladelse til ombygning eller nybygning af tagboliger kan godkendes.

Kommunen skelner her mellem 2 tilgange; den første tilgang relaterer sig til “etablering af ny tagform”, mens den anden tilgang relaterer sig til “opretholdelse af tagformen” – med andre ord om etableringen af tagboliger indebærer, at taget får en ny form, eller om taget opretholder sin nuværende form.

Læs mere om arkitektoniske hensyn og de 2 tilgange i kommunens retningslinjer.

Husk også, at vi her hos SCHØDT længe har specialiserede os i at rådgive foreninger som jeres i at forstå disse retningslinjer, og vi præsenterer jer naturligvis for konkrete analyser og anbefalinger, som kan bruges i forbindelse med at få godkendt byggetilladelsen af kommunen.

Fri- og opholdsarealer

For at få godkendt jeres byggetilladelse til etablering af tagboliger skal I yderligere kunne påvise, at der er nok fri- og opholdsarealer omkring bygningen. Når der udvides med ekstra tagbolig, vil der være flere mennesker boende i ejendommen – vil disse ekstra mennesker i tilfredsstillende grad kunne boltre sig på fri- og opholdsarealer omkring bygningen?

Mange ejendomme er fx omfattet af en lokalplan, der bestemmer, at der skal være fri- og opholdsareal svarende til x procent af ejendommens totale etageareal. Ved at udbygge loftrummene til at være etageareal vil det procentvise krav om fri- og opholdsareal dermed stige.

Det er dog ikke udelukkende en forøgelse af kvadratmeter, der anses som værende en forøgelse af fri- og opholdsarealer – man kan fx også få godkendt bestemmelsen om fri- og opholdsarealer gennem et kvalitetsløft af de eksisterende arealer.

Alt dette har SCHØDT selvfølgelig styr på, og vælger du os som din betroede byggerådgiver, sørger vi for, at hver enkelte mulighed bliver undersøgt og præsenteret for jer på generalforsamling, inden I træffer den endelige beslutning.

På den måde sikrer vi jer også, at I ikke påbegynder et projekt, der måske slet ikke har lovhjemmel hos kommunen.

Parkering

Det sidste punkt i Københavns Kommunes retningslinjer for etablering af tagboliger er parkering.

Der vil være to muligheder:

Enten er jeres ejendom omfattet af en lokalplan, hvori der fremgår konkrete parkeringsbestemmelser. Disse bestemmelser skal naturligvis kunne efterleves efter eventuelle tagboliger er blevet etableret.

Er jeres ejendom ikke omfattet af en lokalplan, vil I i stedet skulle efterleve kommuneplanens parkeringsbestemmelser. Disse tilsiger, at antallet af parkeringspladser skal fastlægges i forhold til etagearealet – og igen, hvis I etablerer tagboliger, vil ejendommens samlede etageareal naturligt stige, hvilket kan påvirke kravet om antallet af parkeringspladser.

Alt dette er igen noget, SCHØDT gerne assisterer jer med. Læn jer trygt tilbage med vished om, at I har en kompetent samarbejdspartner med ombord i jeres tagboligprojekt. Så er I garanteret en gnidningsfri og professionel proces.

Vores dygtige rådgivere sidder klar til hjælpe dig videre med dit byggeprojekt på telefon 3393 1550

Eller udfyld formularen

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt

Du kan også altid kontakte os direkte på Tlf. 3393 1550 og [email protected]

    Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.