Energitilskud (Bygningspuljen)

Energitilskud – der også kendes under navnet Bygningspuljen – er en tilskudsordning, som andelsboligforeninger og ejerforeninger kan søge. Det er et økonomisk tilskud til finansiering af energiforbedringer på en ejendom. Har jeres boligforening overvejet at implementere energiforbedringer, kan vi hjælpe jer med at undersøge mulighederne for tilskud.

Vigtigste pointer om energitilskud til andelsboligforeninger og ejerforeninger

Der er mange krav og specifikationer at forholde sig til i forhold til at søge energitilskud. Blandt de vigtigste er:

1. Dele af tilskuddet gælder kun for ejendomme med energimærket E, F eller G

Energitilskuddet er i 2023 delt op i to puljer: en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Energirenoveringspuljen er forbeholdt ejendomme med energimærke E, F eller G. Varmepumpepuljen kan søges af alle.

Er du i tvivl om, hvilket energimærke jeres ejendom har, kan du finde energimærket her.

2. Søg tilskuddet, før arbejdet sættes i gang

I kan ikke få tildelt energitilskud med tilbagevirkende kraft. Det er derfor vigtigt, at I søger tilskuddet, før I køber materialer eller underskriver en entreprenøraftale.

3. Der gives ikke tilskud til gør det selv-projekter

Der gives udelukkende tilskud til håndværkeropgaver, hvor I kan forelægge en faktura for arbejdet. Arbejdet skal altså udføres af en virksomhed – men selve materialerne til arbejdet må I gerne stå for at købe. Tilskuddet udbetales først efter, projektet er udført.

Søg om energitilskud til forbedringer i andelsboligforeninger og ejerforeninger

At søge om energitilskud til forbedringer i andelsboligforeninger og ejerforeninger kan virke som en uoverskuelig opgave, men det kan i mange tilfælde godt svare sig indsatsen. Der findes forskellige typer af tilskud til energiforbedringer, som er tilgængelige, og det kan være en stor fordel at undersøge de muligheder, I har til rådighed. Udover at spare penge på el- og varmeregninger kan forbedringer også øge ejendommens værdi, gøre det mere behageligt at bo i boligerne og bidrage til at reducere den generelle CO2-udledning.

Skal SCHØDT bistå jer i en kommende renovering, er vi jeres tillidspartner og byggerådgiver. I den forbindelse undersøger vi gerne jeres muligheder for at gøre brug af de tilskudsordninger, der er tilgængelige.

Hvad kan man få tilskud til?

Energitilskud er en statslig støtteordning, der løbende er blevet justeret, reguleret og ændret. Tilskudsordningen har tidligere gået under navnet “Bygningspuljen”, og i 2023 er den blevet udfaset til fordel for to nye puljer:

 • Energirenoveringspuljen
 • Varmepumpepuljen

Du kan læse mere om den juridiske baggrund for tilskuddene i Bygningspuljebekendtgørelsen.

Som boligforening kan I søge tilskud til etablering af varmepumpe eller tilskud til energirenovering.

Varmepumpepuljen

Varmepumpepuljen kan søges af alle boligforeninger, der lever op til betingelserne beskrevet i bekendtgørelsens § 13. Det er blandt andet et krav, at:

 • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme – eller hvis ejendommen er beliggende i et område uden fjernvarme, eller i et område, som ikke er besluttet udlagt til fjernvarme 
 • Den udvalgte varmepumpe skal som minimum have A++ eller A+++
 • Installationen skal udføres af en VE-godkendt installatør eller virksomhed

Du kan finde hele listen af betingelser i bekendtgørelsens § 13.

Energirenoveringspuljen

Energirenoveringspuljen kan deles op i to overordnede forbedringstiltag:

 1. Energiforbedringer af bygningens klimaskærm
 2. Energiforbedringer af bygningens drift

Energiforbedringer af bygningens klimaskærm

Energiforbedringer af bygningens klimaskærm omfatter følgende tiltag, jf. bekendtgørelsens § 4:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af indadgående forsatsvindue monteret i karmen med god afstand til udadgående ramme og med effektiv tætning og lukkeanordning mellem karm og forsatsvindue på eksisterende eller nyt vindue med 1-lag glas eller nyt vindue med koblet ramme

For at komme i betragtning til at modtage tilskud til ovenstående klimaskærmstiltag skal I leve op til en række betingelser, som er beskrevet i bekendtgørelsens § 12

Energiforbedringer af bygningens drift

Energiforbedringer af bygningens drift omfatter følgende tiltag jf. bekendtgørelsens § 4:

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler.
 • Konvertering til vandbåren rumvarme.

For at komme i betragtning til at modtage tilskud til ovenstående energiforbedringer skal I leve op til en række betingelser, som er beskrevet i bekendtgørelsens § 14.

Hvordan søger man energitilskuddet?

I søger tilsagn om tilskud til energiforbedrende tiltag via Energistyrelsens ansøgerportal

Processen for ansøgning, behandling og udbetaling forløber sig som følger: 

 1. Start med at indsende et udfyldt ansøgningsskema sammen med den relevante dokumentation via ansøgningsportalen
 2. Energistyrelsen vil vurdere, om din ansøgning opfylder kravene for tilskuddet. De kan anmode om yderligere oplysninger, hvis din ansøgning ikke er tilstrækkelig oplyst, eller de kan afvise ansøgningen, hvis den ikke opfylder kravene
 3. Du vil modtage en tilbagemelding fra Energistyrelsen om, hvorvidt du har opnået tilsagn om tilskud eller ej. Hvis ja, kan I begynde jeres byggeprojekt
 4. Senest 30 dage efter afslutning af byggeprojekt skal man indsende en udbetalingsanmodning sammen med relevante bilag via ansøgningsportalen. Da ansøgningen anses som et samlet projekt, skal man indsende udbetalingsanmodningen senest 30 dage efter betalingen af den sidste faktura
 5. Energistyrelsen vurderer, om projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet ved at gennemgå den modtagne udbetalingsanmodning og bilag
 6. Energistyrelsen vil træffe afgørelse om hel eller delvis udbetaling af tilskud, eller hel eller delvis annullering af tilsagn om tilskud
 7. Efter afgørelsen vil Energistyrelsen udbetale tilskuddet

 

Energistyrelsens officielle ansøgervejledning kan findes her.

Vores erfaringer med energitilskud

Hos SCHØDT A/S har vi mange års erfaring med at søge diverse tilskudsordninger i forbindelse med vores byggerådgivning.

Vi har blandt andet hjulpet A/B Drejøgade 37-41 med deres ansøgning i 2022, hvor de fik tilskud til udskiftning af ejendommens vinduer. Byggeprojektet bliver udført i 2023 og med SCHØDT som deres byggerådgiver på sagen.

Står I overfor et kommende renoverings- eller byggeprojekt i din boligforening, hvor I måske kan opnå tilskud? Så er vi klar til at hjælpe.

Vores dygtige rådgivere sidder klar til hjælpe dig videre med dit byggeprojekt på telefon +45 3393 1550

Eller udfyld formularen

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt

Du kan også altid kontakte os direkte på Tlf. 3393 1550 og [email protected]

  Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.