Energimærkning af ejendomme

Energimærket synliggør en bygnings energiforbrug. Vi udarbejder energimærker efter de officielle regler og anvisninger fra Energistyrelsen, og vi specialiserer os i at servicere andelsboligforeninger og ejerforeninger.

SCHØDT har over 20 års erfaring med byggeteknisk rådgivning for andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vi hjælper også meget gerne jer med energimærkning af jeres ejendom.

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en overordnet vurdering af, hvor energieffektiv ejendommen er, og hvor meget CO2 ejendommen udleder på baggrund af energiforbruget. Energimærket viser, hvor meget energi en ejendom bruger til:

 • opvarmning
 • ventilation
 • belysning
 • og andre energiforbrugende installationer i ejendommen

Derudover tager energimærket højde for ejendommens alder og isoleringsniveau, der hver især påvirker ejendommens overordnede energieffektivitet.

Energimærket er en skala fra A til G, hvor A er den mest energieffektive ejendom, mens G er den mindst energieffektive. I den sammenhæng viser energimærket også, hvor mange penge det vil koste at opvarme ejendommen.

Når du sælger eller udlejer en bolig, er det et krav, at ejendommen har et energimærke, som køber/lejer kan se, da de på den måde får muligheden for at sammenligne energiforbruget på tværs af forskellige ejendomme og kan træffe et informeret valg.

Et energimærke er gyldigt i 10 år fra udstedelsesdatoen, hvorefter der skal udarbejdes et nyt. Hos SCHØDT hjælper vi gerne med energimærkningen af jeres ejendom.

Energimærkning for boligforeninger

Bor du i en andelsboligforening eller ejerforening, der skal have nyt energimærke? Så kan I trygt få løst opgaven af SCHØDT. Vi har specialiseret vores byggerådgivning og energimærkning til netop boligforeninger.

De boligforeninger som vi udarbejder energimærker for vil typisk være etageejendomme. Her gælder, at det er boligforeningens ansvar at stå for, at der er gyldigt energimærke for ejendommen. For boligforeninger, der f.eks. består af rækkehuse, er det omvendt ofte den enkelte ejer/andelshaver, der har ansvaret.

Når I påbegynder processen med at få udarbejdet et nyt energimærke, kan I med fordel undersøge, hvorvidt I kan søge om tilskud hos kommunen som led i en byfornyelse.

I Københavns Kommune kan I søge tilskud fra Energitjek-puljen, hvis formål er at yde økonomisk støtte til opdatering af energimærker og gennemgang af fjernvarmecentral samt ventilationsanlæg. Puljen er udelukkende til etageejendomme, der for nuværende har et af følgende energimærker:

 • E
 • F
 • G
 • Er uden energimærke

Se evt. din ejendoms nuværende energimærkning på boligejer.dk.

I Frederiksberg Kommune opereres der med “Byfornyelsesstrategi 2019-22”, som er et dokument, hvori der står beskrevet, hvilke bygningstiltag der kan være egnet til at modtage kommunale tilskud.

Heriblandt er der punktet “energireducerende tiltag”, idet Frederiksberg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2023. Har jeres ejendom i øjeblikket en dårlig energimærkning, kan det altså være, at I opfylder kravene for at kunne modtage økonomisk støtte i forbindelse med at forbedre ejendommens energieffektivitet.

Som boligforening er det eget ansvar at have indsigt i disse tilskudspuljer, søge dem og forholde jer til den videre korrespondance med kommunen og eventuelle energikonsulenter. Alternativt kan I også overveje at udlicitere ansvaret til en betroet og fagligt kompetent byggerådgiver.

Sådan får I nyt energimærke

Vores energimærker udføres på baggrund af en visuel gennemgang af ejendommen, tegningsmaterialer og diverse målinger af bygningsdele. Vi beregner det nuværende energiforbrug og stiller konkrete forslag til forbedring af ejendommens energiudnyttelse. Målet er her at påpege løsninger, der kan højne effektiviteten af energiforbruget og på sigt give et muligt økonomisk afkast.

Energimærket udarbejdes efter de officielle regler og anvisninger fra Energistyrelsen – se evt. mere på Ens.dk. Ejendommens tilstand bliver klassificeret på en skala, der spænder fra A til G, hvor A markerer et lavt forbrug og G et højt forbrug.

Et energimærke er oftest gyldigt i ti år. Vær dog opmærksom på, at hvis der foretages en større ændring på bygningens klimaskærm, eller der gennemføres om-/tilbygninger, kan der være krav til en opdatering på energimærket før gyldighedsperiodens udløb.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke ejendomme er fritaget for energimærkning?

Visse bygninger og ejendomme er undtaget for kravet om energimærkning ifølge bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

I bekendtgørelsen fremgår det, at følgende typer af bygninger ikke behøves energimærkning:

§3: Erhvervsbygninger (gælder kun for visse typer af erhvervsbygninger – læs mere i bekendtgørelsen).

§4: Visse private bygninger er også undtagede:

 • Bygninger, der bruges til religiøse formål (fx gudstjenester)
 • Sommerhuse
 • Kolonihavehuse
 • Garager med plads til 1-2 køretøjer
 • Carporte
 • Udhuse 

§5: En række kategorier af bygninger er også undtagede:

 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m2.
 • Bygninger, der skal sælges og nedrives
 • Bygninger, hvor det opvarmede areal er maks 60 m2 og samtidig udgør 25% af det samlede areal
 • Fredede bygninger 
 • Bygninger med væsentlige mangler for varmeanlæg og klimaskærm, hvilket vanskeliggør at udføre en retvisende energiberegning

Er energimærkning lovpligtigt?

Ja, det er lovpligtigt at energimærke boliger. Der er dog visse undtagelser til reglen, som du kan læse mere om i ovenstående afsnit “Hvilke ejendomme er fritaget for energimærkning?”.

For andelsboligforeninger og ejerforeninger gælder, at der skal være et gyldigt energimærke ved salg, fremleje eller overdragelse, så køber kan se energieffektiviteten for ejendommen.

Det er sælgers ansvar, at køber får udleveret et gyldigt energimærke. Dog er det andels- eller ejerforeningens ansvar at stille energimærket til rådighed – uden beregning for ejeren.

Hvilket energimærke har min lejlighed?

Du kan se din lejligheds nuværende energimærkning på boligejer.dk.

Hvad koster en ny energimærkning?

Prisen for ny energimærkning varierer alt efter omfang, størrelse og kompleksitet mv.

Vores dygtige rådgivere sidder klar til hjælpe dig videre med dit byggeprojekt på telefon +45 3393 1550

Eller udfyld formularen

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres byggeprojekt

Du kan også altid kontakte os direkte på Tlf. 3393 1550 og [email protected]

  Ved henvendelse accepterer jeg at SCHØDT må kontakte mig skriftlig og/eller telefonisk. Denne formular er beskyttet af reCAPTCHA og Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.